Belépés

látogató számláló

Gyakran ismételt kérdések

A kérdésekre adott válaszok minden esetben az "Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás" rendszer rendeltetésszerű használatára vonatkoznak, tehát ez az irodai dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatására érvényes.

A felmerült kérdések

  • "A mi tevékenységünk nem veszélyes, kell-e nekünk munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás?" válasz
  • "A hatóságok ezt elfogadják?" válasz
  • "Akkor ezzel feleslegessé válik a munkavédelmis?" válasz
  • "Ez az oktatás mindenre kiterjed?" válasz
  • "Mi értelme ennek, ha még így is oktatni kell?" oktatni kell?
  • "Nem lehet biztosan tudni, hogy az ül a gép előtt , akinek ki kéne tölteni a tesztet
A mi tevékenységünk nem veszélyes, kell-e nekünk munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás?

Igen, munkakörtől mindenképpen kell. A munkavédelmi törvény az alábbiak szerint teszi kötelezővé a munkavédelmi oktatást:

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Tűzvédelmi oktatást a a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény írja elő

1996. évi XXXI. törvény

22. § (3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A hatóságok ezt elfogadják?

A közhidelemmel ellentétben sem a munkavédelmi, sem a tűzvédelmi oktatáshoz nem kell végzettség, ezt bárki megtarthatja. Arra sincs előírás, hogy az oktatást személyesen kell megtartani, semmi nem tiltja a jelen távoktatást. Sőt dr. Varga László, az OMMF jogi főosztályvezetője a "Munkavédelmi törvény magyarázata" című könyvében (6.5.2.11 rész, 288 oldal) "Alkalmazott oktatási módszerek" c. fejezetében kifejezetten a következőt javasolja:

"A változatosan, élményszerűen átadott anyag jobban "bevésődik". Gondolni kell a figyelem periodikus változására,időnként szünetet kell beiktatni, élni kell az audiovizuális oktatási eszközökkel (kiemelés tőlem), néha oldottan, alkalmanként anekdotikus, tréfás megjegyzésekkel kell színesíteni a túl szakmai, monotóniába fulladható előadást"

Idézet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség véleményéből

"Az Ön által készített irodai munkát végzők számára készített oktatási anyag tartalmilag és formailag is elismerés re méltó, tartalmazza a szükséges legfontosabb munkavédelmi ismereteket, ezért a program a munkavédelmi oktatásokon jól alkalmazható. Természetesen nem rögzítheti az adott munkahelyekre vonatkozó speciális követelményeket, a munkáltató sajátos előírásait." (bővebben)

Tehát ahogy korábban is mondtam, a helyi sajátosságokra és az esetleges gyakorlati tudnivalókra vagy az "Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás" mellett is ki kell oktatni a kollégákat, vagy a "Helyi tudnivalók"-at ki kell egészíteni ezekkel a helyi sajátosságokkal (ennek módjáról a "Hogyan használjam?") menüpontban írok bővebben), és akkor jól használható.
Akkor ezzel feleslegessé válik a munkavédelmis?

Nem, mert bár az oktatás az egyik leglátványosabb és nagy létszám esetén a legidőtrablóbb feladat, ettől függetlenül még rengeteg más dolga is van a munka- vagy tűzvédelmisnek, mint például a kockázatértékelés, balesetvizsgálat, megelőzés, stb. Nagyobb munkavállalói létszámnál különösen sok idejét veszi el a munkavédelmisnek az oktatás, ezért ez az anyag nem arra hivatott, hogy elvegye a munka- tűzvédelmisek kenyerét, hanem a munkájukat segíti.

Ez az oktatás mindenre kiterjed?

Igen is és nem is. Az irodai munkahelyeken jellemző egészségkárosodási és baleseti veszélyforrásokra kiterjed a tartalma, de ha pl. egy tervező kijár az építkezésre művezetni, vagy lejár a forgácsolóüzembe, természetesen az itt fellépő veszélyekre külön ki kell oktatni. Ezenkívül lehetnek olyan helyi jellegű tudnivalók, mint például a tűzoltó készülékek helye, menekülési útvonalak, kockázatértékelés során feltárt helyi veszélyforrások, amit egy általános oktatásban nem lehet szerepeltetni, mert a többi felhasználónak teljesen irreleváns.

Ezenkívül a saját tűzvédelmi szabályzatukat is meg kell ismertetni a munkavállalókkal (és azt az oktatási naplóban rögzíteni), amit értelemszerűen csak helyben lehet megtenni.

Nagy létszámú munkahelyeken külön megállapodás alapján a helyi tudnivalókról szintén tudunk ilyen oktatási anyagokat készíteni, melyet a jelenlegi általános oktatás mellé adva az online oktatás is teljeskörűvé tehető.

Mi értelme ennek, ha még így is oktatni kell?

A fentiekben bemutatott helyi tudnivalók olyan jellegűek, melyet a dolgozó közvetlen felettese 5-10 perc alatt el tud mondani pl. egy új belépőnek, mert annyi ideje azért van erre, és ehhez a részhez nem kellenek munka tűzvédelmi ismeretek, csak józan ész, és esetleg egy írásos segédlet.

Ha ezzel szemeben rábízza pl. egy osztályvezetőre az egész munka- tűzvédelmi oktatást, akkor vagy "itt írjátok alá"-val elintézi, vagy tart ugyan egy oktatást, de annak szakmai tartalma meg sem közelíti ezt, még ha időben ugyanannyi is.

Nem lehet biztosan tudni, hogy az ül a gép előtt, akinek ki kéne tölteni a tesztet.

Azt sem lehet biztosan tudni, hogy a hagyományos oktatáson tényleg az veszt részt, akinek kell. Ezt ott is csak a személyi igazolványok ellenőrzésével lehet kizárni, amit egy külső oktató nem tehet meg.

Az online oktatásra csak az emailcím megadásával lehet regisztrálni, ezért csak úgy lehet részt venni az oktatáson más nevében, ha az illető átadja az emailcímét és a jelszavát, valamint a válaszként beérkező emailt is le tudja tölteni a más postafiókjából. Ezenkívül az oktatási naplót is alá kell írni. Ha az Ön vállalkozásánál ilyen szabadon kezelik az emailcímeket, akkor ott nem az oktatás a legnagyobb probléma.