Belépés

látogató számláló

Az OMMF véleménye az online oktatásról

Kikértem az OMMF véleményét az oktatásról, melyre az alábbi választ kaptam:


Tisztelt Kling Úr!

A távoktatási formával és Ön által megküldött munkavédelmi oktatási anyaggal kapcsolatos kérdései re az alábbi választ adom:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII . törvény (továbbiakban Mvt.) 50 .§ tartalmazza a munkavégzés személyi feltételeivel kapcsolatban az alábbiakat:

"A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal"

Az Mvt. 55. § rögzíti a munkáltató kötelességeit a munkavédelmi oktatással összefüggésben, mely kiterjed a munkavállaló elméleti és gyakorlati ismereteinek biztosítására. Az oktatás keretében nem csupán a szükséges ismeretek átadását kell biztosítani, hanem meg kell győződni annak elsajátításáról. Célszerű a munkavédelmi oktatás keretében a kockázatértékelés által feltárt hiányosságokat is ismertetni [Mvt. 59 .§ (2)].

1. A távoktatási forma természetesen egyik megoldási módja lehet a munkavédelmi oktatásnak, azonban kétségtelen előnyei mellett hátrányai is vannak, pl. oktató hiányában a felmerülő kérdések megválaszolására nincs mód, megbízható módon nem lehet megbizonyosodni a tudnivalók elsajátításáról, helyi sajátosságok nem kerülnek ismertetésre, elméleti ismeretek mellett a gyakorlati tudnivalók nem kerülnek ismertetésre stb. Gyakorlati tapasztalat továbbá, hogy az online teszt alkalmazása kijátszható. A csak távoktatással tartott munkavédelmi oktatás hatékonysága a fentiek miatt kétséges, ezért célszerű azt a hagyományos módszerű ismeretátadással kiegészíteni. A "Munkavédelmi törvény magyarázata"című könyvből vett idézet is az elméleti oktatásra vonatkozik, melyen kívül gyakorlati oktatás is szükséges, melynek megvalósítása írásos anyagok átadásával problematikus.

2) Az Ön által készített irodai munkát végzők számára készített oktatási anyag tartalmilag és formailag is elismerés re méltó, tartalmazza a szükséges legfontosabb munkavédelmi ismereteket, ezért a program a munkavédelmi oktatásokon jól alkalmazható. Természetesen nem rögzítheti az adott munkahelyekre vonatkozó speciális követelményeket, a munkáltató sajátos előírásait

Felhívom szíves figyelmét, hogy a levelemben foglaltak - a 60/ 1992 . (XI. 17.) AB határozat értelmében - nem tekinthetők jogi iránymutatásnak, állásfoglalásnak, azok bíróság, hatóság előtt, vagy felek egymás közötti vitájában nem használhatók fel.

Budapest, 2008.december 5.

Dr. Bánné Koncz Zsuzsa főosztályvezető

Az OMMF véleménye eredeti formában

Ez megegyezik az én véleményemmel is, tehát ahogy korábban is mondtam, a helyi sajátosságokra és az esetleges gyakorlati tudnivalókra az "Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás" mellett is ki kell oktatni a kollégákat, és akkor jól használható.

Az online teszt kijátszhatóságát a kérdések variálásával megnehezítettük, már szinte fáradságosabb kijátszani, mint rendesen elvégzeni az oktatást.